Vzorový formulár Odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 
— Komu :  dolnohronskaliahen s.r.o.
so sídlom Sikenica 118 ,93701
 
Viac tu: https://www.dolnohronskaliahen.eu/obchodne-podmienky/
— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............    
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............    
—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............    
— Dátum ..............    
(*) Nehodiace sa prečiarknite.
 

 

Kontakt

Dolnohronskaliahen s.r.o.

dolnohronskaliahen@gmail.com

Sikenica pri Želiezovciach
Sikenica 118
937 01

+421908874810

www.facebook.com/dolnohronskaliahen
IčO:50291815
DIč: 2120264718
IčDPH :SK2120264718

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službouWebnode E-shop